Eidslandet, nederst i Eksingedalen

Helge Stokstad
Latitude:60.73037
Longitude:5.79394
GPS location Date/Time:06/10/2012 09:36:44 BST

Message:Nye turer i nye PARADIS.

Click the link below to see where I am located.
http://fms.ws/8BmEq/60.73037N/5.79394E

If the above link does not work, try this link:
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=60.73037,5.79394&ll=60.73037,5.79394&ie=UTF8&z=12&om=1

Helge Stokstad

You have received this message because Helge Stokstad has added you to their SPOT contact list.

Every day is an Adventure. Share Yours.
http://www.findmespot.com

Eidslandet, fjorden på veien inn.


Kommunalkai innerst med ribbeverk som er ideelt for fendere.
Det var fest på kaien, så vi flyttet til det lokale båtlaget og fant en ledig plass.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

5mc 28 Nissedal

Startet egentlig på Hægefjell og dro deretter ned til Søftestad camping og seilte/sykla nordover til Vrådal. Skal oppdatere her med bilder ...