Krill2 Miranda i Nordsjøen

Var på tur 16-18.juni. Har nå laget en liten film. 

Kommentarer