Minisnipe plan


A
Båt kappes 70cm på lengden, i knekkspantene kappes det 60cm. Det gir et litt rettere akterspeil. Høyden på akterspeilet blir da det samme, 50cm, og det er lettere å bruke opp igjen det gamle.

B
Nytt ror. Jeg mangler det gamle uansett, men det går sikkert fint å bruke et vanlig sniperor, hvis man har det. Rorkulten må løftes litt.

C
Bulb naca-profil i bly. 40kg.

D
Har laget nytt kjølblad. Ser at de som seiler regatta har kjølblad som er eliptisk formet foran og er spisset bak. Jeg må eksperimentere med å snu kjølbladet eller ikke. Det er lett å forme om på et kjølblad, men ikke sikkert at det er er så mye å hente på å snu det forover. Kanskje noen cm på masteforten.

E
Flytter storseilskjøtefestet på bommen 30cm bakover og fjerner hanefot.

F
Bygger ny mastefot på dekk, kapper mast. Flytter den fremfor skvettbord.

G
En line feste i sprederne for å bøye masten fremover. Snipeseilene er ganske dype, tilpasset trimbar mast. Dette er for å kunne bruke den masten som er og de seilene som er også.

E
Mulig at det er nødvendig med undervant. Med bare  storseil blir det mer belastning på masten. Motoren på snipen er fokken, nå skal det være storen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

5mc 28 Nissedal

Startet egentlig på Hægefjell og dro deretter ned til Søftestad camping og seilte/sykla nordover til Vrådal. Skal oppdatere her med bilder ...