Krill 2 på utstilling i Paris

Tidene er trange i Europa. Båtene er små og mange utstillere deler på en stand. Men de er oppfinnsomme og holder sporten i hevd. Krill 1 ble unnfanget i 1996. Skroget ligner på Pogo1 av Pierre Rolland som er fra samme peride. Dagens raske båter er flatere for å plane lettere og for å kunne være stivere i motvind. Men det tar lang tid å finne ut noe nytt. Ulempen med et strykejern, er at det ikke er retningsstabilt. Små endringer i balansen gjør at båten skifter retning. Krill ligner også på A55 fra 1979, som seiler bra.. Fikk tilsendt et bilde fra utstillingen. Dette er "Nano" som er utstillt. Bygget med stripplanking skrog og finer cabin. Kledd med glassfiber-epoxy.

En liten båt må tåle et variert bruk. Den skal kunne lettes helt og seiles heftig og begeistret. Den skal også kunne overlesses med pikk og pø for en liten ferie. Denne skrogfasongen skal være grei for begge deler.

Livet til en Gibsea77

  Jeg er jo interessert i alle båter som kan seile. Den lette vuggingen og evnen til å klatre mot vinden stimulerer mange sensorer i nervesy...